Gullkorn fra trygdesaker

En fantastisk gjeng med Nav-ansatte har vært på julebord på Englegaard.
Jeg har det overhodet ikke for vane å be om taler som gjester holder - men, akkurat denne var det tidsriktig schwung over og sjelden har jeg hørt gjester le så mye underveis i en tale. Jeg spurte om jeg kunne få en kopi fordi jeg gjerne ville fortelle denne videre. Derfor gjengir jeg talen i sin helhet.

Jeg påtar meg inget ansvar for tankene bak denne talen, til de som har skrevet ned det de kaller gullkorn. Jeg tror det er viktig at du forstår at de det gjøres "narr" av her er de NAV-ansatte, som har formulert seg på mange frodige og merksnodige vis. Det er ikke lett med ord. De pasientene som har vært til undersøkelse og søknader ift trygdeordninger og ulike pensjoner - går jeg utifra har fått alle de stønader og hjelp slik de selvsagt skal. Jeg gjentar at det er de ansattes ordbruk, eller manglende ord som er morsomt her. Synes jeg.

L E G E R   P Å   T V E R S
Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes. Deretter følger en epost adresse, som jeg ikke gjengir her og nå.

Noen ganger blir man stum av takknemmelighet. Redaksjonen har fått tilsendt fire tettskrevne sider med gullkorn fra trygdesaker. Noen få vil være kjent fra tidligere, men vi tillater oss å trykke samlingen komplett.

 • Hun har tidligere kunnet delta i slåttonna på bar bakke.

 • Søker sluttet i arbeidet i juni for å ta seg av sin avdøde kone.

 • Pasientens vekt har økt jevnt og trutt og er nå kommet opp i 0,13 tonn.

 • Søker lider av lett HVPU.

 • Etter utskrivningen begynte pasienten i psykoterapi hos Dr. X. Hun gikk i terapi til Dr. X fant det nødvendig å søke uførepensjon.

 • Pasienten var bra i nesen til han falt ned fra et stillas.

 • Pasienten er ikke gift, men en gang holdt hun på å bli det.

 • Smertestråler nedover korsryggen og ut til skinkene, og store er de også.

 • Pasienten er fullt arbeidsfør i begge armer og bein.

 • Pasienten har mye muskelsmerter, f.eks når barn sitter på fanget.

 • Han klarer seg rimelig i arbeid, men har ofte måttet gi avkall på fysisk deltakelse i familieliv.

 • Varierte stillinger har ikke vist seg variert nok.

 • Klarer kun de lettere arbeidsoppgavene som f.eks å ta imot dyrlegen.

 • Redusert kraftsvekkelse, men fortsatt utstråling.

 • Pasienten er for så vidt frisk overnfor livet.

 • Ved undersøkelser har hun et panser av fortykket og øm muskulatur i nakken.

 • Han tåler ikke reisninga.

 • Pasienten har tungt arbeid og utviklet en vektøkning fra 55 kg til vel 90 kg.

 • Yrkesamnamnese: Pasienten arbeidet en tid som sersjant, senere fenrik. Ingen plager ut over dette.

 • Pasienten har fått massivt med passiv behandling.

 • Han kan være med på vanlige manneaktiviteter hjemme, og for så vidt klare seg hvis han hadde vært enslig.

 • Pasienten har økende symptomer på en kronisk, dramatisk sykdom.

 • Hurtigmelding fra Rikstrygdeverket (RTV): "Ekstra A-løysekjøring. Pga problemer i Mo, mangler det en del personer som vi ikke får med ut i kveld. Disse vil vi motta i morgen, og sende ut natt til fredag. Husk å ta sikkerhetskopi både i dag og i morgen."

 • Prognosen er noe under middels.

 • Pasienten har vondt i ryggen fra nakken og ned i låret.

 • Pasienten kommer haltende med venstre underekstremitet.

 • Inkontinent for bleier noe som medfører bleiebruk ved at all urin ukontrollert går i bleien.

 • Hun er 50% arbeidsufør fra nå av og til evig tid.

 • Er henvist til nekrolog.

 • Når hun går et lite stykke, må hun hvile og henge armene ned.

 • Kraftig, måkeskrikliknende systolisk bilyd.

 • Diagnose: Haemorragia cerebri per rectum.

 • Pasienten er gravid i 22. måned.

 • Pasientens mor er fortapt i fibromyalgiske plager.

 • Har på skjermluen under hele konsultasjonen.

 • Fikk hemorroider på Finnmarksvidda ca 1970.

 • Som de fleste Innherredsbygg, har han vært lite utsatt for vaskemidler i hjemmet.

signatur med rosa boksehansker

3 kommentarer

sol

12.des.2009 kl.14:34

Fantastisk!!!

christina s johnsen

18.jan.2010 kl.23:20

hahahaha

Sjefsengel

10.mar.2010 kl.06:54

christina s johnsen:

Ja, de var litt søte, på sin måte - synes jeg også.

Skriv en ny kommentar

Sjefsengel

Sjefsengel

39, Tvedestrand

Med egne vinger har jeg flydd ut i verden... Underveis har det blitt mange små og store engleblikk. Det er disse jeg vil dele med deg.

Kategorier

Arkiv

hits